Neem eens een kijkje in de webwinkel en volg ons via:
 

Sponsors

Zwijsen College Veghel sponsort Subajo!

Steeds meer arme kinderen

09-10-2008 -

Kinderen profiteren het minst van economische vooruitgang.

In 2006 leefden meer kinderen in Nederland in armoede dan voorheen. Dat blijkt uit het rapport 'Kinderen in Tel 2008'. Het aantal gezinnen dat van een uitkering leeft is weliswaar gedaald, maar het aantal jeugdigen in een uitkeringssituatie is toegenomen. Armoede betekent voor kinderen dat ze minder kansen hebben. Kinderen in Tel dringt er bij gemeenten en overheid op aan ervoor te zorgen dat kinderen profiteren van investeringen in wijken.

Gekeken is naar aantal kinderen (0 tot en met 17 jaar) dat in een gezin met een laag inkomen leeft. In 2005 leefden 238.391 kinderen in een uitkeringsgezin, in 2006 waren dat er 242.240. Na een verbetering tussen 2000 en 2005, laat 2006 een lichte stijging zien. Het rapport geeft dit jaar bovendien een rangorde van alle wijken. In de Schepenbuurt in Leeuwarden leven de meeste kinderen in een uitkeringsgezin.
Dat het bij uitkeringsgezinnen niet alleen om grotestadsproblematiek gaat, blijkt uit het gegeven dat ook kleinere steden zoals Arnhem, Zwolle en Leeuwarden (met vijf wijken in de top 25 van arme wijken) en Leidschendam-Voorburg en Almere (ook in de top 25) arme wijken hebben. De wijkanalyse maakt duidelijk dat er grote verschillen zijn in de omstandigheden waarin kinderen opgroeien, ook binnen gemeenten.

Het rapport laat zien dat de algehele situatie voor kinderen iets is verbeterd. Er zijn minder jongeren werkeloos, minder kinderen lopen risico op een leerachterstand, het aantal tienermoeders is gedaald en kinder- en zuigelingensterfte komen minder voor. Daarentegen leven dus meer kinderen in armoede, is het schoolverzuim gestegen en is het aantal kinderen dat vanwege een delict voor de rechter verschijnt iets toegenomen.


Terug naar het nieuws overzicht

Subajo steunt ook de volgende doelen:

Help Mee!

Wat is er mooier dan het helpen van kinderen? Wij zoeken voor allerlei grote en kleine projecten (soms maar voor een paar uur) jonge en oude mensen om echt iets concreets te doen.

contactgegevens

Buitenhaven 54
5211TR Den Bosch
T: 0413 – 366643
M: 0630587827
info@subajo.nl
NL48RABO 0363 3919 40