Stichting Subajo

Onze impact

Opgroeien in een achterstandssituatie

Voor sommige kinderen is opgroeien niet altijd gemakkelijk. Ze hebben misschien niet genoeg geld voor leuke dingen zoals uitjes of speciale cadeautjes tijdens de feestdagen. Bij Stichting Subajo begrijpen we dit heel goed, en daarom willen we deze kinderen helpen om ook mooie herinneringen te maken en zich speciaal te voelen ongeacht een moeilijke financiële situatie thuis.

Een van de manieren waarop we dit doen, is door het organiseren van leuke uitjes. We nemen deze kinderen mee naar plekken zoals Dierenrijk of andere attracties waar ze kunnen genieten van een dag vol plezier en avontuur. Het is geweldig om de glimlach op hun gezichten te zien en te weten dat we hen een dag hebben gegeven om nooit te vergeten.

In Nederland groeit één op de negen kinderen op in armoede waarvan 300.000 kinderen onder de  21 jaar. Dit betekent dat hun ouders onvoldoende geld hebben om bijvoorbeeld eten, drinken of kleding te kopen. Het kan ook betekenen dat ze geen lid kunnen worden van een sportclub, niet mee kunnen op schoolreisjes, of dat er geen geld is om verjaardagen te vieren. Financiële problemen veroorzaken vaak stress bij ouders, wat ertoe kan leiden dat kinderen zich ook niet goed voelen.

Onderzoek toont aan dat deze kinderen vaker te maken krijgen met stressvolle gebeurtenissen, zoals leerachterstanden op school en vroegtijdig schoolverlaten. Daarnaast lopen zij een hoger risico op depressies, burn-outs en eetstoornissen. Deze situaties zijn zeer schadelijk voor zowel hun mentale als fysieke gezondheid en kunnen leiden tot sociaal isolement. Zonder financiële middelen is het voor deze kinderen moeilijk om deel te nemen aan diverse activiteiten, wat hun situatie verder bemoeilijkt.

Het laatste nieuws